Istoria instituției

File din istoria instituției

În anul 1946 își începe activitatea Școala Medie Nr.1 Strășeni, într-o clădire veche a fostei școli primare de băieți ”Școala lui Căldăreanu”, primul director fiind N.Smîntînă. Școala dispunea de cămin, iar studiile se desfășurau în trei schimburi. În anul 1949  – prima promoție de absolvenți. În total Școala nr. 1 Strășeni are 57 de promoții.

În anul 1957 a fost dată în exploatare actuala clădire a LT ”N. Nekrasov” unde a fost transferată  Școala nr. 1 Strășeni. În august 1960 e numit în post de director Eugeniu Lozan. Școala devine una din cele mai bune din republică. Aici vin să învețe elevi din mai multe raioane vecine.

În anul 1966 școala este transferată într-o clădire nouă – actualul sediu al LT ”I. Vatamanu” Strășeni. E. Lozan a deținut postul de director al Școlii nr. 1 Strășeni pînă în luna mai 1975. În perioada mai 1975 – octombrie 1981 și 1983 – 1988 școala a fost condusă de D. Fuior.

Din octombrie 1981 pînă în octombrie 1983 funcția de director este exercitată de Mihail Mura. Între timp, și anume, la 08 februarie 1982 școala trece cu activitatea în actuala clădire.

Între anii 1988-1995 conducerea școlii e preluată de Victor Nazaria.

Din ianuarie 1996 director al școlii medii nr. 1 Strășeni este numit Iurie Ciobanu, care a condus instituția pînă în august 2010. În anul 2005 Școala Medie Nr. 1 Strășeni este reorganizată în Liceul Teoretic ”M. Eminescu” Strășeni. Din anul reorganizării pînă în prezent este cel mai mare liceu din raion după numărul de elevi și după spațiul în care își desfășoară activitatea.

Din august 2010 și pînă în noiembrie 2016 liceul a fost condus de către dna Svetlana Ciobanu. În anul 2011 este numit școală de circumscripție pentru localitatea Saca, iar din 2012 pentru localitatea Făgureni.

Din noiembrie 2016 liceul este condus de către directorul Tatiana Troian.